افزایش تولید مواد غذایی بدون آسیب رساندن به محیط زیست انجام شود

دبیرکل فائو:

افزایش تولید مواد غذایی بدون آسیب رساندن به محیط زیست انجام شود/ باید به جای استفاده زیاد از نهاده‌ها، به سوی سیستم‌های تولید مبتنی بر دانش برویم

"برای رسیدن به توسعه پایدار، باید دگرگونی در کشاورزی و سیستم های فعلی مواد غذایی ایجاد کنیم که می توان از طریق حمایت از خرده مالکان و کشاورزان خانواده، کاهش آفت کش ها و مواد شیمیایی ، و بهبود شیوه های حفاظت از زمین انجام شود." این مطالب را خوزه گرازیانو دا سیلوا، دبیر کل فائو، خطاب به قانونگزاران اروپایی در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی ۳۰ می ، ۲۰۱۷ گفت.

به گزارش ایانا از سایت فائو، گرازیانو دا سیلوا گفت: " تشدید کشاورزی فشرده، باعث افزایش جنگل زدایی، کمبود آب، تخریب خاک و سطح انتشار گازهای گلخانه ای می شود،". وی تاکید کرد: "در حالی که استفاده بالای نهاده ها و منابع فشرده سیستم های کشاورزی برای تولید مواد غذایی بیشتر ، می تواند هزینه بالایی به محیط زیست وارد کند."

وی گفت: "امروز ضروری است که برای افزایش تولید، به محیط زیست آسیب وارد نشود. تغذیه مردم باید در راستای نگهداری از سیاره باشد. این موضوع در دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ و موافقتنامه تغییر آب و هوا پاریس آمده است، باید به جای استفاده از نهاده های زیاد به سوی سیستم های تولید مبتنی بردانش برویم."

آینده‌ی مواد غذایی و کشاورزی

در جریان گفت و گو با اعضای کمیته پارلمان اروپا در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی، گرازیانو دا سیلوا ، به یافته های گزارش فائو به نام"​​روندها و چالش های آینده مواد غذایی و کشاورزی" (۱)اشاره کرد.

در میان ۱۵ روند شرح داده شده در این گزارش، اثرات تغییرات آب و هوا، درگیری ها و مهاجرت، بررسی شده است. گزارش فائو، همچنین ۱۰ چالش برای دستیابی به امنیت غذایی، بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار در سراسر جهان را پیش بینی کرده است.

دبیر کل فائو در سخنرانی خود به چهار محور اصلی: تغییرات آب و هوا؛ گسترش آفات و بیماری های فرامرزی؛ ضایعات مواد غذایی و زباله؛ و اهمیت ریشه کن کردن گرسنگی و تمام اشکال سوء تغذیه در جهان اشاره کرد.

تغییرات آب و هوایی

گرازیانو دا سیلوا تاکید کرد: "کشاورزی از همه بخش ها نسبت به تغییرات آب و وهوایی حساس تر است - به ویژه برای خرده مالکان و کشاورزان در کشورهای در حال توسعه . این در حالی است که کشاورزی و سیستم مواد غذایی حدود ۳۰ درصد از کل گازهای گلخانه ای را تولید می کند."

وی گفت: "برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باید به ایجاد انعطاف پذیری و ترویج انطباق با اثرات تغییرات آب و هوا در میان کشاورزان اقدام شود. برای این منظور، فائو از کشورها خواست تا از طریق طرح ها و روش های مختلف ، از جمله کشاورزی هوشمند مبتنی بر آب و هوا ، بوم شناسی کشاورزی (اگرواکولوژی) و جنگلداری زراعی(۲) اقدام کنند."

کنترل انتشار آفات و بیماری های فرامرزی

جهانی شدن، تجارت و تغییرات آب و هوا، و همچنین کاهش انعطاف پذیری در سیستم های تولید، تمام این موارد به طور چشمگیری به گسترش قابل توجه آفات و بیماری های فرامرزی در سال های اخیر کمک کرده است . این می تواند تهدید بزرگ برای معیشت کشاورزان و امنیت غذایی میلیون ها نفر به شمار آید.

این درحالی است که فائو به نوبه خود از کشورها برای اجرای سیستم نظارت پیشگیری حمایت می کند . به طوری که دبیر کل فائو گفت: "در شرایط جنگ و بحران های طولانی، ما به ترویج برنامه های (دام) واکسیناسیون، ادامه می دهیم. همانطور که در سودان جنوبی و سومالی در حال انجام هستیم."

صرفه جویی مواد غذایی 

امروز در حالی در جهان مواد غذایی تولید می شود که حدود یک سوم از این مواد غذایی به هدر می رود، در حالی که برای تولید آن ها منابع طبیعی مانند زمین و آب استفاده شده است.

فائو در حال حاضر از حدود ۵۰ کشور در منطقه در برابر از دست دادن مواد غذایی و زباله حمایت می کند، که از طریق طرح صرفه جویی در مواد غذایی (SAVE FOOD) که یک همکاری منحصر به فرد - با بیش از ۸۵۰ اعضای صنعت، انجمن ها، موسسات تحقیقاتی و سازمان های غیر دولتی – انجام می شود . گرازیانو دا سیلوا به نمایندگان پارلمان اروپا گفت: "این اقدام با در نظر گفتن تمام موارد "در سراسر زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره"انجام می شود."

نقش نمایندگان مجلس در مبارزه با سوء تغذیه

براساس برآوردهایی که نشان می دهد ، نزدیک به نیمی از جمعیت بزرگسال اتحادیه اروپا اضافه وزن دارند، دبیر کل فائواشاره کرد: "نبود تغذیه مناسب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می تواند روی این موضوع تاثیر می گذارد. راه مبارزه با این مشکل ، تبدیل سیستم های مواد غذایی، از تولید به مصرف، و ارائه رژیم های غذایی سالم به مردم است."

وی از نمایندگان مجلس به عنوان قانون گزاران ، اجرای سیاست ها، برنامه های مناسب و چارچوب های عملیاتی براساس قوانین مناسب را خواستار شد.

دبیر کل فائو گفت: "نمایندگان مجلس نه تنها بالاترین سطح درزمینه سیاست و قانونگزاری در حوزه تغذیه را دارند بلکه می توانند بودجه لازم اجرای برنامه ها را تضمین کنند."

وی همچنین از اعضای پارلمان اروپا برای ایجاد " اتحاد یه مبارزه علیه گرسنگی"(۳) که نقش مهمی در مبارزه با سوء تغذیه در اروپا بازی می کند، قدردانی کرد.

ترجمه: فرحناز سپهری

پی نوشت:

۱-The future of food and agriculture: trends and challenges.

۲- اگروفارستری (agroforestry ): تلفیق عملیاتی از قبیل کاشت درخت، زراعت، پرورش گیاهان علوفه‌ای و مرتعی، دامداری و غیره در عرصه معین گفته می‌شود. به عبارت دیگر، اگروفارستری یعنی تلفیق مدیریت کشاورزی و پرورش درخت.

۳- Alliance Fight Against Hunger

کلمات کلیدی: