تغییر و تحول نیاز بخش کشاورزی در جهان است

تغییر و تحول نیاز بخش کشاورزی در جهان است/ کشاورزی در خط مقدم آسیب رساندن به محیط زیست قرار گرفته است

"کشاورزی جهان به منظور مقابله با چالش تقاضای رو به رشد مواد غذایی، نیاز به تغییر و تحول" دارد ؛ آن هم در زمانی که نگرانی ها در مورد افزایش گازهای گلخانه ای بیشتر شده است." این مطالب را کارشناس بانک جهانی مارک سدلر(Marc Sadler گفت.

به گزارش ایانا از وبسایت agrimoney سدلر، مشاور بانک جهانی در حوزه بازار و عوامل ریسک در بازار کشاورزی تاکید کرد که با افزایش جمعیت جهان، نه تنها تقاضا برای محصولات کشاورزی افزایش یافته، بلکه با تقاضای رو به رشد برای گوشت، باعث شده تا تولید ناکارآمدتر شود.

وی افزود: "این درحالی است که مقدار زیادی محصولات زراعی برای تولید یک مقدار نسبتا کمی از گوشت مصرف می شود." همچنین با برآوردی که شده نزدیک به ۷۶درصد رشد در مصرف گوشت جهان بین ۲۰۰۵-۲۰۰۷ و ۲۰۵۰ روی می دهد. این درحالی است که ما در حال پیش رفتن به سمت تولید بیشتر با زمین بسیار کمتر هستیم."

با این حال، نیاز به افزایش تولید در یک زمان باعث شده تا فشار روی زمین های کشاورزی وارد شود و با نبود آگاهی بین کشاورزان باعث شده تا آن ها برای انجام فعالیت کشاورزی به جنگل زدایی روی بیاورند.

سدلر یادآور شد: "علاوه بر این عواملی مانند شهرنشینی، تغییرات آب و هوایی استفاده از زمین را بیش از حد می کند و در عین حال انتظار می رود تا سال ۲۰۵۰ بازده در بسیاری از نقاط جهان، از جمله مناطق برزیل، آفریقای شمالی و استرالیا غربی نصف شود."

این کارشناس گفت: "در حالی که کشاورزان در طول تاریخ قادر به انطباق با تغییرات در محیط خود بوده اند، اما در حال حاضر سرعت تغییرات بسیار سریع تر از توانایی کشاورزان برای انطباق است."

همچنین با برآورد بانک جهانی، کاهش عملکرد در غرب میانه آمریکا و فرانسه ، مشهود خواهد بود.علاوه بر این، کشاورزی در حال حاضر به منبع بزرگ انتشار گازهای گلخانه ای تبدیل شده است ، عاملی که آن را در خط مقدم آسیب رساندن به محیط زیست قرار داده است.این فشار ها به این معنا است که بخش کشاورزی نیاز به تغییر و تحول دارد.

وی گفت: "بخش کشاوزی به فن آوری و روش های مختلف تولید نیاز دارد."

این در حالی است که این تغییر می تواند فرصت های کسب و کار را فراهم کندو همچنین از میزان بحران های زیست محیطی بکاهد.

کلمات کلیدی: