پیامد مثبت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا

پیامد مثبت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا

عضو هیات‌ رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه پیامد مثبت ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا ایجاد نقدینگی برای کشاورزان است، گفت: فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا با نرخ مناسب عاملی برای حذف دلالان در صنعت کشاورزی به شمار می‌آید
.به گزارش ایانا از خانه ملت، علی بختیاری درباره ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا، گفت: ایجاد ساختار فیزیکی برای ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا الزامی است و این درحالی است که مزیت ارائه خشکبار در بورس کالا نسبت به دیگر محصولات کشاورزی بالاتر است.
نماینده مردم بافت، رابر و ارزویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تداوم تولید و توسعه انبار دو رکن اساسی ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا به شمار می‌آیند، تصریح کرد: برای ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند ایجاد انبار به طریق سراسری درکشور هستیم.
بختیاری افزود: نقدینگی پیامد مثبت ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا است؛ زیرا تولیدکننده پس از ارائه محصول در بورس می‌تواند محصول را به طریق مستقیم به فروش برساند.عضو هیات‌ رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه توسعه انبارداری برای ارائه برخی محصولات کشاورزی از جمله صیفی جات در بورس کالا برای ماندگاری پایین الزامی است، یادآور شد: فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا با نرخ مناسب عاملی برای حذف دلالان در صنعت کشاورزی به شمار می‌آید.
کلمات کلیدی: