ششمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی 10-13 بهمن ماه 1395 جیرفت

Image result for ‫ششمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ایران جیرفت‬‎
ششمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ، نهاده ها ، آبیاری ، آبرسانی ، بسته بندی ، تجهیزات گلخانه ای ، صنایع و ماشین آلات وابسته
(AGROMIR 2017 JIROFT)
10-13 بهمن ماه 1395
ایران - جیرفت
کلمات کلیدی: