نمایشگاه دام، طیور، آبزیان، فرآورده های لبنی، ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته - بندر انزلی چهارشنبه 28 مهر 1395 لغایت شنبه 01 آبان 1395


نمایشگاه دام، طیور، آبزیان، فرآورده های لبنی، ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته - بندر انزلی

تاریخ برگزاری : چهارشنبه 28 مهر 1395 لغایت شنبه 01 آبان 1395
مهلت ثبت نام : سه شنبه 25 خرداد 1395 لغایت پنج شنبه 15 مهر 1395
 
کلمات کلیدی: