رونمایی از پوستر سومین دوره نمایشگاه نهاده های کشاورزی

پوستر نهایی سومین دوره نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران رونمایی شد.
این نمایشگاه از تاریخ ششم تا نهم بهمن ماه در محل نمایشگاه های دائمی شهرداری تهران در بوستان گفتگو برگزار خواهد شد .
کلمات کلیدی: