چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی خرم آباد ۱۵لغایت۱۸ آذر ماه ۱۳۹۵

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی ، نهاده ها، آبیاری آبرسانی ، دام وطیور خرم آباد

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی ، نهاده ها، آبیاری  آبرسانی ، دام  وطیور خرم آباد
زمان برگزاری :از۱۵لغایت۱۸ آذر ماه ۱۳۹۵

مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی خرم آباد

::شماره های تماس : ۳۲۶۵۹۴۶۸ -۰۳۱

کلمات کلیدی: