صفحه 1

بارگذاری 50 رکورد بعدی

اسید هیومیک
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span style="font-size:24px;">لئوناردیت چیست؟</span></strong><br /> <span style="font-size:16px;">لئوناردیت یک نوع ذغال سنگ مشتق شده از مواد گیاهی است که طی میلیون ها سال روی هم انباشته شده و تحت تاثیر رطوبت، دما، فشار و با خصوصیات ویژه ای مانند گروه های کربنی و درجه اکسیداسیون بالا، کاملا متمایز از ذغال چوب می باشد. با توجه به وجود مقادیر زیادی از باکتری ها و موجودات ریز زنده در لایه های رسوب شده، لئوناردیت دارای محتوای بسیار بالای هوموس و مواد آلی فشرده شده ای می باشد که توسط فرآیندهای میکروبی فرآوری شده است. از این رو لئوناردیت غنی از مواد هیومیکی و اسید هیومیک می باشد که یکی از عناصر بیوشیمیایی فعال محسوب می شود.<br /> ترکیب لئوناردیت به طور متوسط حاوی 75 تا 90 درصد ماده آلی، آلومنیوم، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، آهن و کمتر از یک درصد کلسیم می باشد. از آنجائی که لئوناردیت ماده ای است که به شکل طبیعی استخراج می شود، کیفیت آن از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است.</span><br /> <br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:24px;">هیومات چیست؟</span></strong><br /> <span style="font-size:16px;">نمک های سدیم، پتاسیم و آمونیوم، ترکیبات قلیایی هستند که از لئوناردیت مشتق شده و به عنوان هیومات معرفی می شوند. هیومات سدیم در صنایع مختلف از قبیل جوهر چاپ استفاده می شود. در حالی که مصرف هیومات پتاسیم در کشاورزی ارگانیک توسط OMRI (موسسه بررسی مواد ارگانیک) تایید شده است.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"></span><br /> <br /> <br /> &nbsp;</div>
چه آفت کش هایی، مواد دفع آفت هستند؟ مواد دفع آفات آفت کش هایی هستند که از محصولات کشاورز ی و یا گیاهان مورد پسند یا مفید محافظت می کنند. مورد مصرف اصلی آنها در بخش کشاورزی است، اما در جنگلداری، باغبانی، محوطه های تفریحی و فضای سبز خانگی هم مورد استفاده قرار می گیرند.این مواد دارای حداقل یک نوع ماده موثره هستند و یکی از کارکردهای زیر را انجام می دهند: از گیاهان یا محصولات گیاهی در برابر آفات و بیماری ها، قبل یا بعد از برداشت محافظت می کنند. فرآیند رشد گیاه (مانند موادی که بر رشد آنها اثر دارند، غیر از مواد غذایی) تحت تاثیر قرار می دهند. از محصولات گیاهی نگهداری می کنند. گیاهان ناخواسته یا بخش هایی از آنها را از بین برده یا از رشد آنها جلوگیری می کنند. این مواد ممکن است حاوی اجزاء تشکیل دهنده دیگری مانند ایمن کننده ها یا تشدید کننده ها باشند.
<span style="color:#008000;">فرآیند رشد گیاه (مانند موادی که بر رشد آنها اثر دارند، غیر از مواد غذایی) تحت تاثیر قرار می دهند. از محصولات گیاهی نگهداری می کنند. گیاهان ناخواسته یا بخش هایی از آنها را از بین برده یا از رشد آنها جلوگیری می کنند. این مواد ممکن است حاوی اجزاء تشکیل دهنده دیگری مانند ایمن کننده ها یا تشدید کننده ها باشن</span>

بارگذاری 50 رکورد بعدی

کلمات کلیدی: