بسمه تعالی
 
شرکت سُروش باران پاسارگاد(مسئولیت محدود)


 
شرکت سروش باران در حال حاضر با بیش از پنجاه نفرهمکار در تهران و شهرستان های کشور در حال توسعه بازارهای خود در زمینه نهاده های کشاورزی است.
چنانچه فکر می کنید که می توانید در این تیم پویا و در حال پیشرفت همراه ما باشید . دریکی از عناوین شغلی زیر رزومه خود را تکمیل کنید.


 
فروش                              کارشناس                مدیر
فنی                                 سرپرست
منابع انسانی                                                                                                          
مالی
بازرگانی
انبار
سایر                          
 
واحد سرمایه های انسانی شرکت سروش باران به رازداری محتوای این فرم خود را متهد می داند. 
مشخصات فردی و اطلاعات پرسنلی متقاضی همکاری:
  1. مشخصات فردی:
نام:           نام خانوادگی :   
نام پدر:           شماره شناسنامه:                      محل صدور:             تاریخ تولد: 
دین:                 تابعیت:                        وضعیت تاهل:           تعداد فرزند:
وضعیت نظام وظیفه:                                        شماره تلفن: 
خدمت کرده          معافیت دائم         معافیت تحصیلی          معافیت موقت           مشمول خدمت
 
  1. وضعیت تحصیلی:
آیا در حال حاضر مشغول تحصیل میباشید؟         بله                 خیر
 
رشته تحصیلی محل اخذ مدرک تحصیلی مقطع تاریخ شروع تاریخ اتمام معدل
     
  1. دوره های علمی و آموزشی :
لطفاٌ مشخصات کلیه مدارک اخذ شده را به ترتیب در جدول زیر بنویسید:
 
عنوان دوره مدت دوره تاریخ شروع تاریخ اخذ مدرک معدل
(امتیاز یا درجه)
محل اخذ مدرک (نام موسسه آموزشی)
1
2
3
             
 
 
  1. سوابق استخدامی:
الف) مشخصات محل فعلی اشتغال:
 
نام موسسه  نوع موسسه نوع استخدام تاریخ شروع  نوع کار 
دولتی غیر دولتی رسمی رسمی آزمایشی قراردادی

ب) مشخصات مراکز که قبلاٌ در آنجا مشغول خدمت بوده اید.
 
ردیف نام موسسه سمت تاریخ استخدام تاریخ قطع همکاری علت قطع همکاری
1
2
3
 
  1. میزان تسلط به زبان انگلیسی:
 
میزان تسلط کم متوسط خوب عالی
خواندن و نوشتن
مکالمه
 
  1. نرم افزار های عمومی و تخصصی و میزان آشنایی:
  1. در صورت امکان خلاصه ای از میزان تجربیات و مهارتها و تخصص خود را بنویسید. (حداکثر در 3 خط)
  1. میزان حقوق درخواستی:
  1. آدرس دقیق محل سکونت و یا آدرسی که در مواقع ضروری بتوان با شما تماس گرفت:
  1. دو نفر معرف:
 
نام و نام خانوادگی شغل نسبت آدرس تلفن و موبایل
1
2
 
لطفا عبارت نشان داده شده در تصویر را تایپ نمایید(به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست)