مشخصات فنی

مدل: 1858

جنس تیغه: فولاد SK5 پرکربن

جنس دسته: آلمینیوم آلیاژی با روکش PVC
 
معرفی محصول
قیچی پیوندزن مدل 1858 با برخورداری از کیفیت خوب و قیمت مناسب بهترین گزینه قابل پیشنهاد جهت انجام پیوند محسوب می شود. این قیچی با ایجاد یک سطح مقعر در قسمت پایه و سطح محدب مکمل آن در قسمت پیوندک باعث می شود این دو قطعه به طور کامل با یکدیگر ادغام شده و درصد گیرایی پیوند به صورت چشمگیری افزایش یابد.
 
توضیحات
پیوند یک تکنیک باغبانی و به معنای قرار دادن بخشی از یک گیاه روی گیاه دیگر است؛ به گونه ای که پس از مدتی با یکدیگر جوش خورده و با هم به عنوان یک گیاه مستقل و واحد رشد و نمو نمایند. به قسمت پایینی که ریشه را نیز شامل می شود، پایه و به قسمت بالایی محل پیوند پیوندک می گویند. در پیوند شاخه، از یک شاخه حاوی چند جوانه (معمولا دو الی سه و حداکثر پنج جوانه) استفاده می شود. هر چه جوانه های روی پیوندک به هم نزدیک تر و طول آن کوتاه تر باشد، بهتر است. بیشترین کاربرد پیوند شاخه، سرشاخه کاری و تغییر ارقام کشت شده می باشد. برای گرفتن پیوند و جوش خوردن پایه و پیوندک باید دقت شود که پیوندک طوری روی پایه داده شود که لایه های مولد ( لایه زاینده) پیوندک و پایه بیشترین تماس را با یکدیگر حاصل کنند. توفیق در انجام این عملیات مستلزم تبحر و تجربه است و به صورت دستی دارای دقت و سرعت کمتری خواهد بود. در بسیاری موارد به علت ناهمسانی دو قسمت پایه و پیوندک، گیرایی و موفقیت پیوند بسیار دشوار خواهد بود. به همین منظور پیشنهاد می شود افراد پیوندزن جهت حصول اطمینان از موفقیت و افزایش سرعت عمل، از ابزار مخصوص پیوند شاخه از جمله قیچی های پیوندزنی استفاده نمایند.