قیچی چمن زن مدل: 2333 طول قیچی: 25 سانتی متر جنس تیغه: فولاد SK5 پرکربن جنس دسته: PVC