مدل BG-430 نوع سوخت : بنزین مخلوط با روغن با میزان 25 به 1 نوع کاربراتور : شناور وزن خالص :11kg طول تیغه :250mm حجم موتور:43cc قطر لوله آلومینیومی : 26mm ویژگی : مجهز به تیغه سه پرفلزی و هد نخ نایلون