Humic Acid 15 اسید هیومیک 15 حجم : 5 لیتر کشور سازنده : اردن MANASEER تحت لیسانس شرکت : هلند VAN LOON HOEVEN اسید هیومیک : ساختمان خاک را بهبود بخشیده، وضعیت تهویه را بهتر و قابلیت نگهداری آب در خاک را بیشتر می شود. علاوه بر این مواد آلی موجود در محصول جمعیت جانوران ذره بینی مفید خاک را نیز بالا می برد، قابلیت نفوذ پذیری ریشه گیاهان را بیشتر می کندو مواد غذایی خاک آسان تر جذب شده و با سرعت بیشتری به اندام های سبز گیاه انتقال می یابد. اسید هیومیک را در تمام مراحل رشد رویشی و زایشی گیاهان مختلف می توانید مصرف کنید. اما در موارد زیر فواید آن بیشتر بهره مند می شوید: در مراحل رشد شدید و مصرف انرژی فراوان مانند شروع رشد بهاره درختان و شکوفه دهی. هنگام وقوع تنش های محیطی از جمله گرما و انتقال نشاء. پس از رویش گیاه و در مراحل اولیه رشد. هنگام رشد سریع میوه و آبدار شدن آن. در تابستان که گیاهان در معرض گرمای هوا و وزش باد گرم و تجمع املاح قرار دارند.