سمپاش سطلی وحدت جنس لوله : برنج لانس و نازل : برنجی پاشش عمودی : 7 متر پاشش افقی : 10 متر ساخت کشور : چین سمپاش سطلی سم پاش لوله ای دستی فاقد مخزن سم می باشد و از یک لوله تشکیل شده است که يک سر اين لوله تلمبه و افشانک و در سر ديگر آن يک شلنگ با صافی قرار دارد. هنگام سم پاشی انتهای شلنگ که مجهز به صافی است را داخل ظرف حاوی محلول سم قرار می دهند. با جلو راندن قسمت متحرک دسته، پيستون داخل لوله جلو رفته و مايع درون لوله را با فشار از افشانک خارج می کند. با عقب رفتن دسته متحرک و پيستون، در لوله مکش ايجاد شده و از ظرف مايع به درون لوله کشيده می شود. از اين وسيله برای از بين بردن آفات در باغچه ها و محيط های کوچک استفاده می شود.