پاشش عمودی : 4 متر
پاشش افقی : 6 متر
وزن : 0/4 کیلوگرم
حجم مخزن : 2 لیتر
سمپاش 2 لیتری sbc از محصولات شرکت سروش باران می باشد