هیومن بست آیرون: کود آهنی از مجموعه کودهای ارگانیک هیومین بست است که بر اساس مواد هیومیکی فراهم شده و از 6 درصد آهن که با اسیدهای هیومیک کلات شده اند برخوردار بوده و به شکل پودر قابل حل در آب٬ عرضه می شود. هیومن بست آیرون٬ علاوه برآهن سرشار از مواد هیومیکی است. بنابراین علاوه بر تامین آهن مورد نیاز گیاهان٬ خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک را بهبود داده٬ به جوانه زنی بذر کمک می کند و با تامین رشد متعادل گیاهان کیفیت محصولات باغی و زراعی را بهتر و عملکرد را بیشتر می کند. آهن در فرآیند رشد گیاهان٬ به ویژه سنتز کلروفیل٬ نقش حیاتی دارد. هیومین بست آیرون٬ آهن را به شکل کمپلکس هیومات آهن در دسترس گیاهان قرار داده و برای پیشگیری و درمان کمبود این عنصر مصرف می شود