کلات آهن Fe-EDDHA حاوی 6ی% آهن با 4.8% ایزومر ارتو-ارتو وزن بسته: 1 کیلوگرم شرکت سازنده : Biotron Agri کشور : اسپانیا کود آهن GRINCIT با کیفیت عالی و با درصد بالای آهن در فرم ارتو-ارتو، بطور ویژه برای مصرف در نامساعدترین شرایط از جمله در خاک های بسیار قلیایی و آهکی در شرایط کم آبی و ارقام حساس به کمبود آهن، تولید می شود. آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاهان است که در تشکیل سبزینه (کلروفیل) و ایجاد رنگ سبز در برگ ها و فرآیندهای مختلف دیگر نقش دارد. در خاک های کمی اسیدی، خنثی تا کمی قلیایی آهن در دسترس ریشه قرار داشته، ریشه گیاهان این عنصر را به اندازه کافی جذب می کنند. اما در خاک های قلیایی و آهکی گیاهان به دلیل عدم توانایی در جذب آهن تثبیت شده، دچار کمبود آهن می شوند. نشانه های کمبود آهن نخست به صورت کاهش سبزینه و زرد شدن پهنک در برگ های جوان تر و در سرشاخه ها ظاهر می شود. در حالی که رگبرگها سبز باقی می مانند. این زردی میان رگبرگی در موارد کمبود شدید به برگ های مسن هم سرایت نموده و برگ ها ممکن است سفید رنگ شوند. کود آهن GRINCIT را در این موارد برای پیشگیری و رفع عوارض کمبود آهن در گیاهان باغی، زراعی و زینتی مورد استفاده قرار دهید تا گیاهان شما شاداب ترشوند، رشد آنها بهبود یابد، کیفیت و میزان تولید محصولات افزایش یابد