FERTIBOOST AH 80 - PW فرتی بوست AH80 هیومیک اسید جامد شرکت سازنده : Fertiplus کشور : فرانسه فرتی بوست AH80 توعی بهبود دهنده خاک، حاوی ترکیبات هیومیکی است که از منابع بسیار غنی لئوناردیت استخراج می شود. ترکیبات موجود در این فرآورده مانند سایر کودهای گروه فرتی بوست خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی حاک را بهبود می بخشد. علاوه بر این فرتی بوست در گیاهان اثر محرک رشد داشته، سرعت سوخت و ساز را بالا می برد. به این ترتیب با مصرف این ترکیبات عناصر غذایی که در خاک تثبیت شده اند، در دسترس ریشه قرار گرفته، بهتر جذب می شوند و مواد جذب شده در درون گیاه با سرعت بیشتری به اندام های سبز انتقال می یابند. در نتیجه گیاهان بهتر رشد نموده، تنش های محیطی را بهتر تحمل کنند و محصول بیشتر و مرغوب تری تولید می شود.