FERTIBOOST AH 15 - SL فرتی بوست AH15 هیومیک اسید مایع حجم : 1 لیتر - 5 لیتر شرکت سازنده : Fertiplus کشور : فرانسه فرتی بوست AH15 نوعی مایع بهبود دهنده خاک حاوی ترکیباتی هیومیکی است که از منابع بسیار غنی لئوناردیت استخراج می شود. فرتی بوست AH15 ساختمان و وضعیت تهویه خاک را بهبود داده و قابلیت نگهداری آب در خاک را بیشتر و قابلیت نفوذ پذیری ریشه گیاهان را افزایش می دهد. به این ترتیب مواد غذایی خاک بهتر و آسان تر جذب شده و با سرعت بیشتری به اندام های سبز گیاه انتقال می یابد. ترکیبات موجود در این محصول، جمعیت میکروارگانسیم های مفید خاک را نیز بالا می برد. علاوه بر این، با مصرف فرتی بوست AH15 رشد ریشه ها تحریک شده، شبکه ریشه گسترش یافته و تحمل گیاهان نسبت به شرایط نامساعد و تنش های محیطی بیشتر می شود.