KELOSTAR Fe 13% کلوستار Fe13% کلات آهن 13 % میکروگرانول مناسب برای محلول پاشی برگی شرکت سازنده : Fertiplus کشور : فرانسه کلوستار fe حاوی 13% آهن بصورت کلات EDTA است که از قابلیت جذب برگی بالایی برخوردار می باشد. لذا برای رفع سریع کمبود آهن بصورت محلول پاشی مورد استفاده قرار می گیرید.آهن از عناصر میانه است که مقدار آن در گیاهان از عناصر پر مصرف کمتر و از عناصر ریز مغذی بیشتر است. آهن در بسیاری از فرآیندهای سوخت و ساز گیاهان و در تولید کلروفیل نقش دارد. کمبود آهن موجب کمرنگ شدن بافت میان رگبرگها می شود، در حالیکه رگبرگها سبز باقی می مانند. این حالت بیشتر در برگهای جوان گیاهان دیده می شود،اما در صورت ادامه کمبود، نشانه های آن ممکن است در برگ های پیر هم ظاهر شود. آهن در خاک های کمی اسیدی، خنثی و کمی قلیایی، به خوبی جذب می شود و کمبود آن در شرایط قلیایی و در خاک های آهکی بیشتر بروز می نماید.