KELOSTAR Ca 14% کلوستار کلسیم 14% کلات کلسیم %14 میکروگرانول مناسب برای محلول پاشی برگی وزن : 1kg - 5kg شرکت سازنده : Fertiplus کشور : فرانسه کلوستار Ca حاوی 14% کلسیم کلات شده، بصورت EDTA برخوردار است. از این کود برای رفع سریع کلسیم بصورت محلول پاشی برگی استفاده کنید. کلسیم یکی از عناصر غذایی است که وجود آن به مقدار کافی برای رشد و نمو گیاهان ضرورت دارد. این عنصر در ترکیب پکتات کلسیم، که مانند چسب، دیواره سلول های همجوار را بهم می چسباند، وجود دارد. در ساختار گیاهی، کلسیم سبب ایجاد تعادل در غلظت اسیدهای آلی مختلف می شود. در بسیاری از نقاط ایران خاک ها آهکی هستند و از کلسیم فراوانی برخور دارند. با این حال در برخی از مناطق، مشکل کمبود آن در انواعی از گیاهان دیده می شود. بیماری هایی مانند پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی و هندوانه و لکه تلخی سیب از کمبود این عنصر در میوه ناشی می شوند. برای پیشگیری و یا جبران این کمبودها باید کلوستار CA 14% را محلول پاشی کنید.